Informace o nás

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Dornova metoda pro zvířata

Mgr.Bc. Barbora Vlčková
Soukromý veterinární technik
pro fyzioterapii zvířat ID: T71007
Terapeut DM - zvířata
a
Žaneta Boudová terapeut DM - zvířata

Olomoucký kraj:
okres Jeseník
Jesenická 127
Lipová lázně 790 61

Královéhradecký kraj:
Plácky - Pohlova 273
Hradec Králové 503 01

po - pá 8-18h, ostatní pouze akutní případy

774 638 689 - Bára
601 251 677 - Žaneta
huskyzazitky@seznam.cz